Et nytenkende markedsbyrå

Arena 12b er et nettverksbasert markedsbyrå som hjelper merkevarer å optimalisere og tenke innovativt innen retail og varehandel generelt. Digitaliseringen har for lengst endret spillereglene. Det gjør at vi må være i stand til å snu oss hurtig og være i forkant. Både i forhold til effektivisering, nytenkning og tilgjengelighet. Gjennom vårt brede nettverk av samarbeidspartnere og higen etter bevegelse, skal vi sikre at kundene våre får den drahjelpen de trenger - både eksternt og internt.

Hvordan jobber vi?
Arena 12b har som mål å hjelpe bedrifter å få mest mulig utbytte av markedsbudsjettet. Vi tilbyr derfor kundene våre et kontaktpunkt og en fast markedskonsulent.
Hvorfor bruke oss?
Vi har lang erfaring med merkevarebygging fra byråsiden og fra bedriftssiden. Vi har derfor dyp kunnskap om hvordan dynamikken mellom markedsavdeling og byråer bør se ut.

Kirsti K. Berg

Senior bedriftsrådgiver

Kirsti er spesialist innen retail og markedsføring og hjelper bedrifter å ta ut hele markedspotensialet. Hun bidrar til at merkevarer synes i de kanalene hvor kundene ønsker å finne dem på en effektiv og god måte, og i tråd med merkevare – og kommunikasjonsstrategien

Hun har 20 års erfaring med kjededrift både som markedsdirektør og fra byråsiden og har solid kompetanse både på strategisk nivå og operativt – kort vei fra ord til handling!

God innsikt og forståelse for digitale verktøy og kanaler (CRM, SoMe, nettsider, prosjektstyringssystemer, interne kommunikasjonskanaler, intranett og analyseverktøy)

Kirsti har en MBA i merkevareledelse fra Norges Handelshøyskole samt en del spesialkurs fra BI (Coaching og selvledelse, Personalledelse, Retorikk, Digital forretningsforståelse, Styreledelse og Bærekraft).

Medieplanlegging

Basert på innsikt om bedriften, kundene, konkurrentene, hjelper vi bedrifter med å kostnadseffektiv synlighet i digitale og tradisjonelle kanaler

Rådgivning og strategi

Med vår strategiske og kreative tilnærming til merkevarebygging, kombinert med dyp innsikt i markedet bistår vi med å utarbeide markedsstrategier som øker synlighet, engasjement, tilgjengelighet og omsetning.

Prosjektledelse

Våre markedskonsulenter har lang erfaring med å jobbe på tvers av bedrifter og byråer, og vet hva som skal til for å prosjektstyre markedsaktiviteter, og ivareta bedrift og byrå. Som kunde hos Arena 12b forholder du deg til oss. Vi tar ansvaret for å følge opp byråene.

Markedsledelse

Vi har lang erfaring med drifting og opplæring av markedsavdelinger som markeds- og bedriftskonsulenter. Vi tar derfor på oss periodeoppdrag i forbindelse med drifting, opplæring, organisering og krisehåndtering for markedsavdelinger.

Bedriftskultur

En god og tydelig bedriftskultur er selve grunnmuren for å lykkes. En strategi må forankres og etterleves i alle ledd i organisasjonen. Først da vil en strategi gi resultater. Vi bistår med å tilrettelegge for en bedriftskultur som skaper positive ringvirkninger i alle ledd.

Lojalitetsprogram, kundeklubb, CRM, kundekonsept, kunderelasjonshåndtering. Kjært barn har mange navn. Arena 12b har igangsatt og driftet lojalitetsprogrammer for kunder i lang tid.


Arena 12b er et nettverksbasert markedsbyrå som hjelper merkevarer å optimalisere og tenke innovativt innen retail og varehandel.